Olvasnivaló

Információszolgáltatás bűnüldöző szervek számára

 

Az Europol profilja Európai bűnüldöző hatóság

 

Bűnüldözési statisztika a hatékonyság tükrében

1 %

Kérjük, támogassa Ön is egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával!

Adószám:

18116416-1-41

slide3.png

Egyesületünk kiemelkedő elismerését, a Dr. Dobos János Arany Emlékérmet - ez idáig egyedüli hölgyként - Dr. Balláné Prof. Dr. habil. Füszter Erzsébet asszony kapta meg, 2016-ban . Egyesületünk szaklapja, a Magyar Bűnüldöző a rá következő évben hozta le a laudációját és egy vele készült rövid interjút.

ujság_fejlec_kép.jpg

Megjelent a legújabb szám!

Az eddig megjelent valamennyi kiadás a Magyar Bűnüldöző menüpontban

érhető el.

***

 

Új főszerkesztő a "Magyar Bűnöldöző" élén

 

Egyesületünk Elnöksége 2017. május 26-i ülésén a "Magyar Bűnüldöző" c. tudományos-szakmai folyóiratunk főszerkesztőjének Dr. Pongrácz Alex PhD. urat, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara egyetemi adjunktusát nevezte ki 2017. június 01-jével, határozatlan időre.

***

10 éves a Magyar Bűnüldőzők Szakmai Egyesülete

 

Az alapításának 10. évfordulójáról emlékezett meg egyesületünk a 2014. november 26-án tartott ünnepi jubileumi Közgyűlésén. Egy évtizede, 2004. december 01-jén került rá az egyesület Alapító Okiratára az a tizenegy aláírás, amely elindította a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületét azon az úton, melyen ma is halad.

Az ünnepi jubileumi Közgyűlésen az elnöki köszöntő, és a főtitkári beszámoló után tudományos-szakmai előadások hangzottak el. Dr. Lakatos János "Gondolatok a kriminalisztikáról" c. előadásában a tudományág helyzetéről, kialakulásáról, oktatásáról beszélt. Dr. Petrétei Dávid r. százados, a BSZKI munkatársa pedig a kriminalisztika jövőjéről, a krimináltechnika feljődési irányairól tarott előadást.

KÖZGYŰLÉSEK

Soros éves közgyűlés

2020. 05. 29.

Beszámoló, programterv tagdíj, Dobos-díj

Jubileumi közgyűlés és Dr. Dobos János Emléknap

2019. 11. 29

Díjátadások

Soros éves közgyűlés

2018. 04. 20.

 

Rendkívüli közgyűlés

2016. 09. 14.
Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Soros éves közgyűlés
2016. 05. 26.
Elnökségi beszámoló megtárgyalása és elfogadása

 

Rendkívüli közgyűlés
2016. 01. 01.
Alapszabály ​és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

  ​

Rendkívüli közgyűlés
2015. 11. 06.
Alapszabály-módosítás

Tisztújító közgyűlés
2014. 11. 26.
Elnökség megválasztása

 

 

KÖZLEMÉNYEK

 

Tisztújítási közlemény

2019. 10. 29.

Új Adatkezelési Irányelv

2018. 05. 25.

Szerkesztőbizottsági felmentés
2016. 11. 01.

 

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzése
2016. 09. 15.

 

NAIH-állásfoglalás
2016. 07. 28.

 

Pártolói Tagsági Igazolvány megszűnése
2016. 03. 31.

Együttműködési megállapodás a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával

2013. 05. 31.

25 éve alakult meg az Ügyészek Országos EGyesülete

Változások a SZJA 1%-ának rendelkezéséről

 

Tekintettel a jogszabályok változásaira, az adóbevallás benyújtásának elektronikus lehetőségére, és a NAV által elkészített adóbevallások rendszerére, a NAV tájékoztatót adott ki az 1+1%-ról való rendelkezések módjáról. A tájékoztató innen tölthető le.

***

 

Az egyesület működése a

   és a

pályázati támogatásával történik.

***

Egyesületünk működése megfelel megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzésében átvezette egyesületünk 2016.09.15-én tartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott Alapszabály​-módosításait, és megállapította, hogy a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

a-miniszterelnökség-logója.png
nea_logo3.jpg